سی تی اسکن

سی تی اسکن

سی تی اسکن از روش‌های تصویربرداری تشخیصی مهم و با ارزش به خصوص در بیماران تصادفی و بیماری‌های شکم، لگن و اندام ها می باشد. با این روش می توان بسیاری از بیماری هایی که با رادیولوژی ساده قابل تشخیص نیستند با دقت بالایی تشخیص داد و با اشعه ایکس به صورت سه بعدی از قسمت های مختلف بدن تصویر تهیه کرد. سی تی اسکن همچنین در تشخیص روند درمان و بهبود بسیاری از بیماری ها کمک کننده است.