سونوگرافی

سونوگرافی

انجام انواع سونوگرافی شامل:
– سونوگرافی های عمومی و تخصصی
– سونوگرافی داپلر رنگی
– سونوگرافی ترانس واژینال
– سونوگرافی کودکان
– غربالگری بارداری
پزشکان متخصص بخش سونوگرافی:
1- خانم دکتر زهرا مصدقی
– متخصص رادیولوژی

2- دکتر مسعود محمدپور
– متخصص رادیولوژی، دارای بورد تخصصی