ام آر آی

ام آر آی

انجام ام آر آی های عمومی و اختصاصی
MRI اختصاصی: شکم، لگن، MRCP، MRI، MRV و …
MRI عمومی: مغز، ستون فقرات، مفاصل و …